Dự án điển hình
Dự án cung cấp, lắp đặt shelter cho mạng Gtel Mobile
Dự án cung cấp, lắp đặt shelter cho mạng Gtel Mobile

- Thời gian: 2009-2011

- Quy mô: 320 trạm

-      

- Sản phẩm: shelter cho trạm BTS và trạm Hub.

- Đặc điểm: dự án cung cấp và triển khai lắp đặt với quy mô trên toàn quốc.