Dự án điển hình
Dự án cung cấp cột viễn thông cho mạng Vietnamobile
Dự án cung cấp cột viễn thông cho mạng Vietnamobile

- Thời gian: 2008-2010
- Quy mô: hơn 1000 trạm


- Sản phẩm:
cột dây co, cột tự đứng, cột triển khai nhanh, bộ gá anten BTS, Viba, thang cáp outdoor/indoor, rack 19”

- Đặc điểm: triển khai dự án thông qua các đối tác quốc tế Ericsson, Huawei.