Sản phẩm & Dịch vụ
Cột triển khai nhanh
Cột triển khai nhanh là thiết kế đặc biệt giảm thời gian triển khai lắp đặt xuống còn 5-10 ngày
Chi tiết kĩ thuật cột triển khai nhanh:
- Chiều cao cột (m): 45

- Tải trọng: theo tiêu chuẩn, quy phạm về tải trọng và tác động quốc tế như ANSI//TIA//EIA-222- F, TIE-222 G…;

- Vật liệu:  theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế như TCVN 1651:1985, TCVN 1916: 1995, ASTM A153, JIS G 3101, JIS G 3444…,

- Đặc điểm: Hệ móng và thân có thể ghép nối, triển khai lắp đặt không cần đổ bê tông móng. Thời gian lắp đặt giảm xuống từ 5-10 ngày