Sản phẩm & Dịch vụ
Tư vấn xây dựng
Công ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn xây dựng bao gồm:

Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị và bảo vệ môi trường

Khảo sát địa hình và khảo sát địa chất đo đạc các công trình xây dựng

Thiết kế qui hoạch chi tiết các khu dân cư, khu chức năng đô thị và Khu công nghiệp

Tổng thầu tư vấn, thiết kế và lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật

Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, Tổng dự toán các công trình xây dựng

Quản lý dự án, giám sát kỹ thuật xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường v.v...

Lập hồ sơ mời thầu, Tư vấn đấu thầu

Thiết kế và thi công trang trí nội, ngoại thất công trình