Sản phẩm & Dịch vụ
Xây dựng nhà máy VIETPAN
Nhà máy VIETPAN với tổng diện tích 5ha tại Bắc Giang

Hình thức: Thầu chính

Chủ đầu tư: PANWORLD

Tổng diện tích: 5 ha

Địa điểm: Bắc Giang