Sản phẩm & Dịch vụ
Xây dựng nhà máy CMC
Thiết kế, thi công nhà máy gạch CMC-Việt Trì, Phú Thọ

Hình thức: Tổng thầu

Chủ đầu tư: Công ty CMC

Tổng diện tích: 18 ha

Địa điểm: Việt Trì- Phú Thọ