Sản phẩm & Dịch vụ
Hàng rào nông nghiệp
Hàng rào phục vụ nông nghiệp
Vật liệu: Thép CT3
Quy cách: Ống P76
Bao phủ: Mạ kẽm nhúng nóng