Sản phẩm & Dịch vụ
Mũi neo
Sản phẩm mũi neo là giải pháp móng cho các hệ thống năng lượng mặt trời, điện gió...
Mũi neo sản xuất tại Việt Vương đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm được sử dụng trong các dự án năng lượng mặt trời tại Ý, Đức, Mỹ...