Sản phẩm & Dịch vụ
Các hạng mục xây dựng
Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi...
Các hạng mục xây dựng bao gồm:

- Xây dựng các công trình giao thông (cầu đường bộ, đường sắt, bến cảng,...)
- Xây dựng các công trình thủy lợi (đê, kè, cống,...)
- Sửa chữa phương tiện, thiết bị thi công và gia công dầm cầu thép, sản phẩm cơ khí.