Tuyển dụng
Thông tin tuyển dụng
21/10/2010

Công ty CP Việt Vương có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Nhân viên phòng mua hàng.

Thông tin tuyển dụng
14/10/2010

Công ty CP Việt Vương có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Trợ lý giám đốc

Thông tin tuyển dụng
09/09/2010

Công ty CP Việt Vương có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Trợ lý quản lý dự án (PA)

Thông tin tuyển dụng
09/09/2010

Công ty CP Việt Vương có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Quản lý dự án (PM)

Thông tin tuyển dụng
05/08/2010

Công ty CP Việt Vương có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Kỹ thuật viên

Thông tin tuyển dụng
05/08/2010

Công ty CP Việt Vương có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Cán bộ kế hoạch

Thông tin tuyển dụng
05/08/2010

Công ty CP Việt Vương có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Trợ lý giám đốc

Thông tin tuyển dụng
05/08/2010

Công ty CP Việt Vương có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Kỹ sư thiết kế (Kết cấu thép)

Thông tin tuyển dụng
05/08/2010

Công ty CP Việt Vương có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Cán bộ Quản lý sản xuất