Tuyển dụng
Tuyển Nhân viên cơ điện
17/02/2011

Công ty CP Việt Vương có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Nhân viên cơ điện

Nhân viên hành chính lễ tân
17/02/2011

Công ty CP Việt Vương có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Nhân viên hành chính lễ tân.

Thông tin tuyển dụng
17/02/2011

Công ty CP Việt Vương có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Nhân viên kế toán

Thông tin tuyển dụng
07/01/2011

Công ty CP Việt Vương có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Nhân viên kinh doanh (làm việc tại TP Hồ Chí Minh)

Cần tuyển vị trí Quản lý dự án (PM)
07/01/2011

Công ty CP Việt Vương có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Quản lý dự án (PM)

Thông tin tuyển dụng
10/12/2010

Công ty CP Việt Vương có nhu cầu tuyển dụng nhân sự vị trí Nhân viên IT

Thông tin tuyển dụng
10/12/2010

Công ty CP Việt Vương có nhu cầu tuyển dụng nhân sự vị trí Kế toán tổng hợp

Thông tin tuyển dụng
23/11/2010

Công ty CP Việt Vương có nhu cầu tuyển dụng nhân sự vị trí Quản lý dự án (PM)

Thông tin tuyển dụng
11/11/2010

Công ty CP Việt Vương có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Trưởng phòng tài chính