Tuyển dụng
Công ty CP Việt Vuơng có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Cán bộ Kỹ thuật xưởng
20/12/2012

Chức danh: Cán bộ Kỹ thuật xưởng
Số lượng: 01 người

Công ty CP Việt Vuơng có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Quản đốc nhà máy.
20/12/2012

Chức danh: Quản đốc nhà máy.
Số lượng: 01 người

Công ty CP Việt Vuơng có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Cán bộ Quản lý sản xuất.
20/12/2012

Chức danh: Cán bộ Quản lý sản xuất
Số lượng: 01 người

Công ty CP Đầu tư Việt Vuơng có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Trợ lý Dự án.
20/12/2012

Chức danh: Nhân viên Trợ lý dự án
Số lượng: 01 người

Tuyển kỹ sư cơ khí
17/02/2011

Công ty CP Việt Vương có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Kỹ sư cơ khí

Tuyển Nhân viên lái cẩu tự hành
17/02/2011

Công ty CP Việt Vương có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Nhân viên lái cẩu tự hành

Tuyển Nhân viên hóa phân tích
17/02/2011

Công ty CP Việt Vương có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Nhân viên hóa phân tích