Tuyển dụng
Tại sao bạn nên tham gia Việt Vương
13/08/2012

Tại Việt Vương chúng tôi tin tưởng sâu sắc vào sự trưởng thành cùng thời gian và các kinh nghiệm thực tế công việc mang lại. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những sự tham gia của những ứng viên thực sự biết xác định mục tiêu công việc, phát triển bản thân gắn với định hướng và sự phát triển chung của doanh nghiệp.