Chưa có nhãn
Công nghiệp
  • Thang máng cáp
    Thiết kế và chế tạo toàn bộ hệ thống phụ trợ cho hệ thống điện và như thang cáp, máng cáp, hộp cáp sơn tĩnh điện hoặc mạ kẽm nhúng nóng. Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn NEMA
  • Cơ khí nông nghiệp
    Cung cấp các sản phẩm phục vụ nông nghiệp như hàng rào mạ kẽm, máng ăn cho gia súc, các chi tiết máy nông nghiệp
  • Cơ khí điện năng lượng mới
    Cung cấp các sản phẩm cơ khí phục vụ ngành điện-năng lượng mới như mũi neo, kết cấu hệ đỡ giàn năng lượng mặt trời