Chưa có nhãn
Giao thông
  • Cơ khí an toàn giao thông
    Hộ lan, hàng rào, long môn, biển báo giao thông
  • Thi công công trình giao thông
    Thiết kế, xây dựng, thi công hệ thống sân đường bê tông át phan, vỉa hè, lề đường, thoát nước, bồn cây..., thi công các hạng mục an toàn giao thông.