Chưa có nhãn
Viễn thông
  • Sản phẩm cơ khí Viễn Thông
    Cột tự đứng, cột dây co, Shelter, bộ gá ăng ten, thang máng cáp cho trạm viễn thông...
  • Sản phẩm và dịch vụ VIETVUONG TELECOM
    Cung cấp các sản phẩm phục vụ cho ngành viễn thông và CNTT như: thiết bị Inbuilding, repeater, booster, thiết bị đầu cuối, modem, switch, router;Cung cấp dịch vụ đo kiểm trong lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông, CNTT; Cung cấp các giải pháp cũng như các phần mềm thiết kế và tối ưu hóa mạng viễn thông bao gồm mạng lõi và mạng truy cập vô tuyến; Cung cấp các giải pháp cho ngành viễn thông