Đơn vị thành viên
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT VƯƠNG

1- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Việt Vương

 

2- Tên viết tắt. Công ty CP Việt Vương

 

3- Địa chỉ: Khu CN Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ.

 

4- Điện thoại: + 84 210 3954170  Fax: + 84 210 3954399

 

5- Website: http://vvg.vn

 

6- Sản phẩm: Kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng.