Dự án điển hình
Dự án Long Thành - Dầu Giây
Dự án Long Thành - Dầu Giây

Đây là dự án có thời gian thi công lắp dựng ngắn, bắt đầu từ ngày 07/12/2014 đến ngày 07/02/2015 nghĩa là chỉ trong vòng 2 tháng Việt Vương đã hoàn thành khối lượng công việc bao gồm hơn 54km hộ lan và 26 km hàng rào

Dự án đường cao tốc LTDG được khởi công xây dựng vào ngày 03 tháng 10 năm 2009 với quy mô 4–8 làn xe trên tổng chiều dài 55,7 km.

Dự án này Công ty Việt Vương tham gia các hạng mục: Tấm chắn sáng, hàng rào chống vật rơi trên cầu, hộ lan, biển báo, hàng rào bảo vệ cao tốc và tường chống ồn, thi công các gói thầu 1A, 1B, 5A và 6 chiếm khoảng 50% khối lượng toàn tuyến. Đây là dự án có thời gian thi công lắp dựng ngắn, bắt đầu từ ngày 07/12/2014 đến ngày 07/02/2015 nghĩa là chỉ trong vòng 2 tháng Việt Vương đã hoàn thành khối lượng công việc bao gồm hơn 54km hộ lan và 26 km hàng rào góp phần quan trọng đánh dấu sự phát triển nhanh chóng của hệ thống đường cao tốc Việt Nam nói chung, và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng Đông nam bộ nói riêng.

Nguồn tin: TTT