Dự án điển hình
Dự án xuất khẩu cột viễn thông cho Lao Telecommunication
Dự án xuất khẩu cột viễn thông cho Lao Telecommunication

- Thời gian: 2009
- Quy mô: 150 trạm


- Sản phẩm: cột dây co 60m, 82m

- Đặc điểm: là dự án xuất khẩu đầu tiên của Việt Vương