Dự án điển hình
Xây dựng nhà máy gạch CMC số 2
Xây dựng nhà máy gạch CMC số 2

Nhà máy gạch CMC được đầu tư bởi công ty cổ phần CMC. Nhà máy có công suất thiết kế từ 3÷ 6 triệu m2/năm.


Hình thức: Tổng thầu

Chủ đầu tư: Công ty CMC

Diện tích xây dựng: 1,8 ha

Địa điểm: Khu công nghiệp Thụy Vân - Việt Trì- Phú Thọ