Dự án điển hình
Đường dây 220 kV Buôn Kuôp – Đắk Nông
Đường dây 220 kV Buôn Kuôp – Đắk Nông

Đường dây 220kV Buôn Kuôp – Đắk Nông được Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (Ban AMT) trực tiếp quản lý. Dự án có vốn đầu tư trên 387,3 tỷ đồng

Đường dây 220 kV Buôn Kuôp – Đắk Nông dài 85 km đi qua huyện KrôngAna, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) và các huyện Cư Jut,  KrôngNô, Đắk Song, Đắk RLâp, thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông).

Là nhà thầu cung cấp cột cho dự án đường dây  220kV Buôn Kuôp – Đắk Nông, Việt Vương đã cung cấp đúng tiến độ và chất lượng dự án, góp phần đưa đường dây đưa vào vận hành ngày 29/5/2011.