Dự án điển hình
Đường dây 220kV Se San 4 – Pleiku
Đường dây 220kV Se San 4 – Pleiku

Đường dây 220kV Se San 4 – Pleiku được Tổng Cty Truyền tải điện Quốc gia giao cho Ban AMT làm chủ đầu tư, khởi công công trình vào tháng 7-2008 nhằm mục đích kết nối và truyền tải điện năng từ Nhà máy Thủy điện Sê San 4 vào lưới điện Quốc gia; dự phòng kết nối cho một số công trình thủy điện nhỏ hạ sông Sê San với công suất khoảng 135MW.

Đường dây 220kV Sê San 4 - Pleiku được xây dựng mạch kép bắt đầu từ Nhà máy thủy điện Sê San 4 về đến TBA 500kV Pleiku dài hơn 60,5km đi qua 2  huyện Ia Grai, Chư Păh, tỉnh Gia Lai. dự án được Tổng Cty Truyền tải điện Quốc gia đầu tư hơn 206 tỷ đồng.

Là một trong các nhà thầu cung cấp cột cho đường đây Đường dây 220kV Se San 4 – Pleiku, Việt Vương đã góp phần hoàn thành sớm công trình trọng điểm kết nối giữa các nhà máy thủy điện để hòa vào lưới điện quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.