Dự án điển hình
Xây dựng nhà máy may Đồng Lợi
Xây dựng nhà máy may Đồng Lợi


Hình thức: Thầu chính

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dream – F Vina

Tổng diện tích: 3 ha

Địa điểm: Tỉnh Thanh Hóa