Dự án điển hình
Cung cấp kết cấu thép cho nhà máy thủy điện ĐắkR’Tih tại Đắk Nông
Cung cấp kết cấu thép cho nhà máy thủy điện ĐắkR’Tih tại Đắk Nông

Dự án thủy điện Đakr’tih do Tổng Công ty Xây dựng số 1- TNHH một thành viên (CC1) làm chủ đầu tư, Nhà máy có tổng công suất 144MW, bao gồm 2 nhà máy (nhà máy bậc trên công suất 82MW và nhà máy bậc dưới 62MW), với tổng vốn đầu tư 4.378 tỷ đồng

Việt Vương là nhà thầu cung cấp kết cấu thép cho nhà máy cho các phần sân trạm, đường dây, hệ thống thang máng cáp cho toàn nhà máy, kết cấu đỡ cho hệ thống dẫn dòng… Với công suất sản xuất lớn và sản phẩm có chất lượng cao. Việt Vương đã đáp ứng yêu cầu của khách hàng về tiến độ và chất lượng, góp phần đưa nhà máy phát điện vào tháng 5/2011.