Dự án điển hình
Cung cấp kết cấu thép cho nhà máy thủy điện A Lưới
Cung cấp kết cấu thép cho nhà máy thủy điện A Lưới

Nhà máy thủy điện A Lưới do Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung làm chủ đầu tư tổng vốn đầu tư 3.234 tỷ đồng

Nhà máy thủy điện A Lưới gồm 2 tổ máy có tổng công suất 170MW, điện lượng trung bình 686,5 triệu KWh/năm

Là nhà thầu cung cấp kết cấu thép cho sân trạm và khoảng vượt 220kV, Việt Vương đã góp phần đưa nhà máy phát điện vào ngày  21/5/2012. Sau 2 ngày vận hành, Thủy điện A Lưới (Thừa Thiên-Huế) đã chính thức phát điện, hòa vào lưới điện quốc gia, cung cấp bổ sung nguồn điện năng với công suất khoảng 170 MW vào thời điểm mùa khô năm 2012.