Dự án điển hình
Đường dây 500 kV Sơn La - Hòa Bình và Sơn La - Nho Quan.
Đường dây 500 kV Sơn La - Hòa Bình và Sơn La - Nho Quan.

Công trình do Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (NPT) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư

Đường dây 500 kV dài 282,9 km gồm 177 km là mạch kép và hai đoạn đường dây một mạch dài 28,6 km và 77,3 km với tổng số 633 vị trí cột, đi qua ba tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Ninh Bình. 80% số cột được xây dựng trên các đỉnh núi cao có địa hình phức tạp, tổng mức đầu tư công trình 2.600 tỷ đồng.

Là một trong các nhà thầu cung cấp cột cho đường dây 500kV, việc đáp ứng tiến độ và chất lượng của Việt Vương đã góp phần cho công trình hoàn thành vượt tiến độ ba tháng, chuẩn bị điều kiện tiếp nhận điện từ Nhà máy Thủy điện Sơn La và các nhà máy thủy điện ở Tây Bắc hòa lưới điện quốc gia