Dự án điển hình
Đường dây 500kV Sơn la –Hiệp Hòa
Đường dây 500kV Sơn la –Hiệp Hòa

Đường dây 500 kV Sơn La -Hiệp Hòa dài 269,1 km với 551 vị trí cột, điểm đầu từ trạm biến áp 500kV Pi Toong Sơn La, điểm cuối đến trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa, đi qua 17 huyện thị của 5 tỉnh: Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Bắc Giang.

Đường dây có nhiệm vụ truyền tải điện năng từ các nhà máy thủy điện của tỉnh Sơn La vào hệ thống điện quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải cho miền Bắc cũng như cả nước.

Là một trong các nhà thầu cung cấp cột cho đường dây 500kV Sơn La-Hiệp Hòa, bằng nỗ lực cung cấp đúng tiến độ và chất lượng của dự án, Việt Vương đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành đường dây truyền tải 500kV, đưa nhà máy thủy điện Sơn La vào vận hành, góp phần cải thiện đáng kể tình trạng thiếu hụt điện năng vào giờ cao điểm trong các tháng mùa khô năm 2012