Đăng ký dự tuyển thế nào
Các bước chúng tôi lựa chọn bạn là thành viên của Việt Vương
12/09/2012

Chúng tôi có quy trình tuyển dụng rõ ràng với các bước thực hiện cụ thể. Các bước thực hiện được quy định để đảm bảo tính thống nhất, minh bạch và khuyến khích các ứng viên có được thông tin đầy đủ và sát với thực tế nhất.

+ Bước 1: Các vị trí cần tuyển dụng được Trưởng phòng/ban viết rõ tả công việc (Job Description) và gửi nhu cầu cho ̣ phận Tuyển dụng


+ Bước 2: ̣ phận tuyển dụng thu thập thông tin ứng viến bằng quá trình đăng tuyển đồng ̣ trên các kênh như Vietnamworks.vn, Website, tuyển dụng thông qua giới thiệu bảo lãnh nội ̣…


+ Bước 3: ̣ phận tuyển dụng sàng lọc ̀ theo tiêu chí lựa chọn dựa trên tả công việc chi tiết và trình Hội đồng tuyển dụng danh sách ̀ ứng viên đạt yêu cầu


+ Bước 4: Các ứng viên được thông báo ̀ thời giant ham ̣ phỏng vấn ̣ tuyển


+ Bước 5: Hội đồng tuyêển dụng thực hiện việc phỏng vấn, kết quả phỏng vấn được gửi lại cho ̣ phận tuyển dụng để thông báo cho ứng viên


+ Bước 6: Ứng viên trúng tuỷn gặp lại lần cuối xác định chi tiết công việc và các điều khoản cụ thể ̀ công việc trong thời gian tới

Các tin khác
Tuyển dụng cán bộ an toàn lao động (03/08/2015)
Tuyển dụng vị trí: Sales Engineer/ Kỹ sư hỗ trợ Kinh doanh (TP.Hà Nội) (06/07/2015)
Tuyển dụng vị trí: Quản lý Dự án (11/05/2015)
Tuyển vị trí: Trưởng Ban Hành chính Nhân sự (13/04/2015)
Công ty Việt Vuơng đăng tuyển cán bộ quản lý thiết kế (01/04/2015)
Công ty Việt Vuơng đăng tuyển nhân viên thiết kế (01/04/2015)
Công ty Việt Vuơng đăng tuyển cán bộ quản lý máy công trường (01/04/2015)
Công ty Việt Vuơng đăng tuyển cán bộ kỹ thuật công trường (01/04/2015)
Công ty Cổ phần Việt Vương có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Trưởng nhóm kỹ thuật (27/09/2013)
Công ty Cổ phần Việt Vương có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Trợ lý dự án (27/09/2013)