Vì sao tham gia Việt Vương
Tại sao bạn nên tham gia Việt Vương
13/08/2012

Tại Việt Vương chúng tôi tin tưởng sâu sắc vào sự trưởng thành cùng thời gian và các kinh nghiệm thực tế công việc mang lại. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những sự tham gia của những ứng viên thực sự biết xác định mục tiêu công việc, phát triển bản thân gắn với định hướng và sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Khi các ứng viên đã tham gia vào gia đình Việt Vương, chúng tôi luôn muốn thành viên đó gắn bó lâu dài và phát triển cùng với Công ty. Một trong những yếu ́ quyết định việc đó chính là ̣ thống đánh giá chất lượng công việc định kỳ. ́ 6 tháng/lần với cán ̣, nhân viên sẽ thực hiện việc khai bảng ̣ đánh giá chất lượng công việc, trao đổi trực tiếp với cán ̣ quản lý trực tiếp, lên ́ hoạch phát triển cv trong 6 tháng tiếp theo. Đây là hội để các nhân viên và cán ̣ quản lý có thể trao đổi với nhau một cách cởi ̉ nhất ̀ các công việc đã hoàn thành, các ưu/khuyết trong quá trình thực hiện công việc và chia sẻ định hướng chung với lãnh đạo, công ty trong thời gian tới.

 

Ngoài các đánh giá, ghi nhận ̀ mặt công việc, các cán ̣ công nhân viên của chúng tôi cũng được hưởng các chế độ Công đoàn một cách đầy đủ nhất. Đây cũng là một trong những mối quan tâm của Ban lãnh đạo dành cho người lao động với mong muốn đảm bảo đủ điều kiện ̀ vật chất, tinh thần để người lao động có thể cống hiến cho công việc, thể hiện tốt nhất khả năng và ̣ nắm bắt hội trong ̣ nghiệp của mỗi cá nhân. Ban lãnh đạo cũngthức đầy đủ trong việc tạo một văn hóa cởi ̉, chia sẻ trong nội ̣ công ty thông qua các hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn nghệ, nghỉ mát định kỳ… Các hoạt động này thực ̣ mang lại những giá trị gắn kết nội ̣ cho tập thể đại gia đình Việt Vương.

Các tin khác
Tuyển dụng cán bộ an toàn lao động (03/08/2015)
Tuyển dụng vị trí: Sales Engineer/ Kỹ sư hỗ trợ Kinh doanh (TP.Hà Nội) (06/07/2015)
Tuyển dụng vị trí: Quản lý Dự án (11/05/2015)
Tuyển vị trí: Trưởng Ban Hành chính Nhân sự (13/04/2015)
Công ty Việt Vuơng đăng tuyển cán bộ quản lý thiết kế (01/04/2015)
Công ty Việt Vuơng đăng tuyển nhân viên thiết kế (01/04/2015)
Công ty Việt Vuơng đăng tuyển cán bộ quản lý máy công trường (01/04/2015)
Công ty Việt Vuơng đăng tuyển cán bộ kỹ thuật công trường (01/04/2015)
Công ty Cổ phần Việt Vương có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Trưởng nhóm kỹ thuật (27/09/2013)
Công ty Cổ phần Việt Vương có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Trợ lý dự án (27/09/2013)